นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาฯ ย้ำห้ามเสพ และบริโภคกัญชาในสถานศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า หลังจากมีการปลดล็อกกัญชามาระยะหนึ่ง ได้มีการขายอาหารที่ผสมกัญชาใกล้สถานศึกษา รวมถึงมีข่าวว่านักเรียนใส่กัญชาในกระติกน้ำพกมาโรงเรียน และนักเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งปิดล็อกห้องเรียนเพื่อสูบกัญชา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ตนได้ลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 แล้ว โดยเป็นการกําหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกํากับของ ศธ.

 รมว.ศึกษาฯ ย้ำห้ามเสพ และบริโภคกัญชาในสถานศึกษา

“ขอย้ำว่าห้ามใช้กัญชา กัญชง ในสถานศึกษาทั้งการเสพ และการบริโภคในสถานศึกษา ยกเว้นเพื่อเป็นการรักษาที่ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น ขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของกัญชา กัญชง ให้เป็นที่กว้างขวางทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป”

“กระทรวงศึกษาธิการจะประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหากไทย ขอความร่วมมือร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานศึกษา ไม่ให้จำหน่ายอาหารหรือน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งก็อยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ที่กําหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ โดยเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของนักเรียนและนักศึกษาตามความเห็นของแพทย์เป็นสำคัญ” นางสาวตรีนุชกล่าวใ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ qiball-chiba.com

UFA Slot

Releated